ZETAGI HP-201

40,00

ROSMETRO//WATTMETRO range 3 – 200 Mhz