ZETAGI HP-202

57,00

ROSMETRO//WATTMETRO range 26 – 30 Mhz